O projektu

section-cover

Glavne aktivnosti projekta

  Organizacija 10 Škola ljudskih prava za srednjoškolce – 8 osnovnih u Beogradu i 2 napredna nivoa van Beograda

   Kreiranje Mreže budućih branitelja ljudskih prava    

    Mapiranje kršenja ljudskih prava na lokalnom nivou u različitim gradovima

     Organizacija 10 akcija mladih koje se bave problemima kršenja ljudskih prava u lokalnim zajednicama

      Kreiranje pozorišne predstave 

       Izvođenje predstave u 4 srednje škole u različitim gradovima

        Pisanje i objavljivanje vodiča na nastavnike u oblasti zaštite ljudskih prava

        Sektor
        • Kultura
        • Demokratija i ljudska prava
        • Obrazovanje
        • Mladi i sport
        • Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi
        EuropeAid referenca
        EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
        Grad / Region
        Beograd
        EU donacija
        215.509 €
        Vreme implementacije
        Decembar 2017. - Decembar 2019.
        Korisnik
        Srednjoškolci/ke iz Srbije
        Implementiran od strane
        Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava