Kontakt

EU za mlade - Škole ljudskih prava

Kneza Miloša 4

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3349170

E-mail: office@helsinki.org.rs

map